Znak Zakładu Kartografii

Cel modelowania kartograficznego

Rolą modelowania kartograficznego jest poprawne oddanie lokalizacji poszczególnych obiektów, ale też ukazanie ich znaczenia w kontekście przestrzennym oraz odzwierciedlenie relacji pomiędzy nimi.

Źródło: Fiedukowicz Anna, Olszewski Robert: Znaczenie modelowania kartograficznego w efektywnym wykorzystaniu geoinformacji w mieście, w: SMART CITY. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-18478-0  , ss. 164-179