Znak Zakładu Kartografii

Mapa jako model rzeczywistości

Gmach PW - przekrój I piętra

Gmach PW - przekrój I piętra

Mapa to model rzeczywistości, przedstawiający lokalizację oraz wybrane cechy obiektów i zjawisk, w odniesieniu do powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub innych obiektów, np. budynku, wnętrza ciała ludzkiego, a także wzajemne relacje przestrzenne między obiektami i zjawiskami.

Model ten może dotyczyć stanu aktualnego, przeszłego, przyszłego lub reprezentować zmiany zachodzące w czasie. Model może być komunikowany odbiorcy w różnych formach: graficznej, dźwiękowej, tekstowej, dotykowej. Może być też przetwarzany i analizowany jedynie na podstawie zapisu cyfrowego.

Źródło: Gotlib D., 2011, Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych. „Prace naukowe Politechniki Warszawskiej – Geodezja”, z.48.