Znak Zakładu Kartografii

Projekty naukowe

Wykaz najważniejszych projektów naukowych i wdrożeniowych z ostatnich lat

Wybrane projekty realizowane w Zakładzie Kartografii

  • FabSpace 2.0. The Fablab for geodata-driven innovation - by leveraging Space data in particular, in 2.0 Universities”, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, Call: H2020-INSO-2015
  • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”, projekt NCBiR realizowany w ramach POIG – 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  • GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury
  • Opracowanie metodyki zasilania, generalizacji, wizualizacji i prowadzenia analiz przestrzennych w środowisku wielorozdzielczej bazy danych topograficznych BDG” (projekt badawczy NCN)
  • Geoportal tematyczny dziedzictwa narodowego” realizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • Geopartycypacja społeczna w budżecie obywatelskim” realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Płock
  • Opracowanie i wdrożenie usługi nawigacji zintegrowanej wewnątrz budynków użyteczności publicznej”, projekt NCBIR - INNOTECH realizowany przez firmę WASAT
  • Projekt bazy danych przestrzennych i geowizulizacji dla potrzeb nawigacji wewnątrz budynków”, realizowany przez SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp z o.o.
  • Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój