Znak Zakładu Kartografii

Doktoranci

Doktoranci

Doktoranci

Stopień Imię i nazwisko Tytuł rozprawy doktorskiej Telefon
mgr inż. Miłosz Gnat (e-mail) Analiza wpływu modelu danych na możliwości kartograficznej prezentacji wnętrza budynku w aplikacjach nawigacyjnych. 22 2346043
mgr inż. Arkadiusz Kołodziej (e-mail) Metodyka zarządzania informacją przestrzenną o obiektach dziedzictwa kulturowego uwzględniająca partycypację społeczną 22 2345590
mgr inż. Katarzyna Leszek (e-mail)   22 2347690