Znak Zakładu Kartografii

Fragmenty publikacji

Fragmenty publikacji naukowych pracowników Zakładu Kartografii

Map as a model of reality

Gmach PW - przekrój I piętra

Gmach PW - przekrój I piętra

A map is a model of reality, showing the location and characteristics of selected objects and phenomena in relation to the Earth’s surface, another celestial body or other objects, e.g. a building, the interiors of the human body, or the spatial relationships between objects or phenomena.

Cechy modelowania kartograficznego

The result of cartographic modelling is usually a map. But that is understood much more broadly than in the past – as one of the models meet certain terms defined in of the theory of cartography.

Mapa w systemach moblinych

Istotne cechy prezentacji kartograficznych przystosowanych do potrzeb mobilnych systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych: egocentryzm, multimedialność, wieloskalowość, wielopostaciowość, kontekstowość, dynamiczność, interaktywność, uniwersalizm,  autoczytelność, spostrzegalność, optymalność.

Modelowanie kartograficzne w kontekście technologicznym

Proces przetworzenia danych z modelu źródłowego do modelu aplikacji zwie się modelowaniem kartograficznym. Postać modelu danych aplikacji zależy od jej założeń funkcjonalnych. Wśród nich naczelnym jest sposób prezentacji danych. Na to zagadnienie wpływają takie czynniki, jak specyfika urządzenia, rodzaj dostarczanej informacji, metoda przekazu, dynamika zmian prezentacji.

Cel modelowania kartograficznego

The aim of cartographic modelling is not only to properly convey the location of specific objects but also reflectance of their meaning in a spatial context as well as recording and analysing the relationships between those objects.

Model bazy danych a model wiedzy

Modele baz danych czyli zbiory zasad, według których dane są definiowane, organizowane, przetwarzane i aktualizowane, zasad właściwych wybranemu systemowi zarządzania bazą danych, podobnie jak modele wiedzy pozostają elementami zewnętrznymi w stosunku do modeli systemów informatycznych i są od nich całkowicie niezależne.

Mapa mentalna

Obiektowa organizacja mapy mentalnej oznacza, że człowiek postrzega rzeczywistość przestrzenną wyróżniając interesujące go kategorie obiektów i zjawisk, dokonując ich selekcji oraz abstrakcji cech.