Znak Zakładu Kartografii

Mapa mentalna

Obiektowa organizacja mapy mentalnej oznacza, że człowiek postrzega rzeczywistość przestrzenną wyróżniając interesujące go kategorie obiektów i zjawisk, dokonując ich selekcji oraz abstrakcji cech.

Źródło: Andrzej Głażewski, 2007, Mapa jako podstawa systemu nawigacyjnego dla niewidomych