Znak Zakładu Kartografii

Cel modelowania kartograficznego

The aim of cartographic modelling is not only to properly convey the location of specific objects but also reflectance of their meaning in a spatial context as well as recording and analysing the relationships between those objects.

Fiedukowicz Anna, Olszewski Robert: Znaczenie modelowania kartograficznego w efektywnym wykorzystaniu geoinformacji w mieście, w: SMART CITY. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-18478-0  , ss. 164-179