Znak Zakładu Kartografii

Mapa w systemach moblinych

Istotne cechy prezentacji kartograficznych przystosowanych do potrzeb mobilnych systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych: egocentryzm, multimedialność, wieloskalowość, wielopostaciowość, kontekstowość, dynamiczność, interaktywność, uniwersalizm,  autoczytelność, spostrzegalność, optymalność.

Geometryczna reprezentacja tras w budynku

Geometryczna reprezentacja tras w budynku

   

Sieć tranzytowa w wizualizacji tras w budynku

Sieć tranzytowa w wizualizacji tras w budynku

Żródło: Gotlib D., 2011, Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych. „Prace naukowe Politechniki Warszawskiej – Geodezja”, z.48.