Znak Zakładu Kartografii

O nas

Od pierwszych lat istnienia Katedry Kartografii (a następnie Zakładu Kartografii) działalność naukowa obejmowała większość kluczowych dla rozwoju dyscypliny zakresów badawczych: od zagadnień teoretycznych z dziedziny kartografii matematycznej, poprzez prace zmierzające do częściowej automatyzacji procesów opracowania map i pomiarów kartometrycznych, opracowania nowych typów wielkoskalowych map miasta, badania nad użytkowym aspektem barwy na mapie i udoskonalaniem niektórych procesów reprodukcji map aż po badania geomorfologiczne.

Zakres prac badawczych i dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Kartografii obejmuje szeroki wachlarz problemów, w tym m. in.:

 • badanie właściwości odwzorowań kartograficznych pod kątem możliwości praktycznych zastosowań dla obszaru Polski, ze szczególnym uwzględnieniem odwzorowań Gaussa-Krűgera i Roussilhe’a;
 • opracowanie sposobów minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych;
 • doskonalenie metod redukcji odwzorowawczych figur geodezyjnych powierzchni elipsoidy w pracach geodezyjnych i kartograficznych;
 • modelowanie danych topograficznych i opracowanie zasad redakcji map topograficznych;
 • metodykę projektowania systemów informacji geograficznej oraz baz danych geograficznych;
 • formułowanie zasad prezentacji graficznej w odniesieniu do map i systemów informacji przestrzennej (tzw. wizualizacja informacji);
 • geowizualizację dynamiczną, prezentacje multimedialne i modelowanie powierzchni statystycznych;
 • harmonizację baz danych i systemy metadanych;
 • generalizację kartograficzną i generalizację numerycznego modelu terenu;
 • geostatystykę oraz zastosowania sieci neuronowych i metod inteligencji obliczeniowej;
 • doskonalenie metodyki przewidywania skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem baz danych fizycznogeograficznych i systemów informacji przestrzennej;
 • kartograficzne aspekty systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych (kartografia mobilna);
 • projektowanie i publikację internetowych serwisów geoinformacyjnych.

Więcej w działach: NAUKA i DYDAKTYKA

65-lecie studiów kartograficznych w PW

ZK banner

Obchody 65-lecia studiów kartograficznych i 110-lecia urodzin Profesora Jana Różyckiego

Zakład Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii