Znak Zakładu Kartografii

Projekt IAPN

Celem projektu było odtworzenie kształtu sieci osadniczej i jednostek terytorialnych II Rzeczypospolitej przed i po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.,

Atlas zredagowany został w oparciu o archiwalne mapy topograficzne i tematyczne Wojskowego Instytutu Geograficznego, „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” oraz pierwszy spis powszechny z 1921 r. Prace przeprowadzono w środowisku GIS z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków tekstu. 

Zwieńczeniem projektu jest ogólnodostępny internetowy portal mapowy prezentujący powstałą bazę danych przestrzennych i wyniki analiz statystycznych obrazujące zmiany towarzyszące odradzaniu się państwa polskiego. 

Internetowy Atlas Polski Niepodległej realizowany był w latach 2018-2021 w ramach programu Szlakami Polski Niepodległej (nr projektu 01SPN 170008 18, kwota finansowania 1 039 560 zł). wspólnie przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, pod kierunkiem prof. Tadeusza Epszteina (IH PAN). Więcej o projekcie na stronie IH PAN.

Skład zespołu badawczego:

 • prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (IH PAN – kierownik projektu)
 • dr inż. Andrzej Głażewski (WGiK PW)
 • mgr inż. Oskar Graszka (WGiK PW)
 • mgr inż. Arkadiusz Jagura (WGiK PW)
 • mgr Adam Kocot (WGiK PW)
 • dr inż. Paweł Kowalski (WGiK PW)
 • mgr Grzegorz Myrda (IH PAN)
 • dr hab. inż. prof. PW Katarzyna Osińska-Skotak (WGiK PW)
 • mgr Michał Raczkowski (IH PAN)
 • dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń (IH PAN)
 • dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady (IH PAN)
 • dr Adrianna Sznapik (IH PAN).