Znak Zakładu Kartografii

Projekt MARCO

Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych (Methods of spatial Analysis, forecasting and Recommendation in preventing the spread of COVID-19)

Celem projektu jest opracowanie metodyki symulacji rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt oparty jest o budowę trzech różnych modeli symulacyjnych wykorzystujących: modelowanie wieloagentowe (ang. agent-based models), uczenie głębokie (ang. deep learning) oraz symulacje Monte Carlo. Model umożliwia identyfikację ognisk pandemii oraz budowę systemu wspomagania decyzyjnego w zakresie optymalizacji zaleceń dla społecznego dystansowania. Opracowane modele symulacyjne pozwolą także na przetestowanie zróżnicowanych scenariuszy i efektów polityki zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, uwzględniając dynamicznie zmieniające się zalecenia i restrykcje. Kolejnym badanym aspektem jest kształtowanie się rozwoju pandemii po wprowadzeniu szczepionek o różnej skuteczności.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół pracowników Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, a także przy współpracy specjalistów zagranicznych, w tym European Centre for Disease Prevention and Control,  Ministry of Health (Włochy), Szwecji (Public Health Agency of Sweden), Niemiec (RKI Germany), GB (Public Health England) oraz USA (Harvard Medical School). Dostęp do danych zagranicznych pozwoli porównać i ocenić, jak odmienne podejście władz poszczególnych państw do obostrzeń wpływa na rozwój pandemii w czasie i przestrzeni. Wyniki zostaną zwizualizowane i udostępnione w postaci przyjaznej dla użytkownika interaktywnej mapy.

Zespół badawczy projektu planuje wystąpić o kolejne wnioski grantowe (NCN, Horyzont), w których analizowany będzie sposób rozprzestrzeniania się nie tylko koronawirusów i zakażeń o charakterze ogniskowym, ale epidemii o charakterze np. bakteryjnym, co umożliwi uniknięcie podobnej sytuacji kryzysowej w przyszłości.

Skład zespołu badawczego:

 • Robert Olszewski, dr hab. inż., prof. uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii PW, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport
 • Piotr Pałka, dr inż., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Mariusz Kaleta, dr inż., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Izabela Żółtowska, dr inż., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Tomasz Śliwiński, dr inż., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Dariusz Gotlib, dr hab. inż., prof. uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii PW, inżynieria lądowa i transport,  informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Urszula Szczepankowska, mgr, st. referent ds. badań i projektów, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, nauki socjologiczne
 • Kamil Choromański, inż., Wydział Geodezji i Kartografii PW,  informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport
 • Piotr Werner, prof. dr hab., profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Małgorzata Kęsik-Brodacka, dr hab., prof. SBŁ-IBA, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, nauki biologiczne
 • Karolina Nowak, doktor nauk farmaceutycznych, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, nauki medyczne
 • David Th. Liebers, MD, MPP, MPhi, Harvard Medical School /New York University, USA