Znak Zakładu Kartografii

65-lecie studiów kartograficznych w PW

Obchody 65-lecia studiów kartograficznych i 110-lecia urodzin Profesora Jana Różyckiego

ZK banner

Modele baz danych czyli zbiory zasad, według których dane są definiowane, organizowane, przetwarzane i aktualizowane, zasad właściwych wybranemu systemowi zarządzania bazą danych, podobnie jak modele wiedzy pozostają elementami zewnętrznymi w stosunku do modeli systemów informatycznych i są od nich całkowicie niezależne.

Rolą modelowania kartograficznego jest poprawne oddanie lokalizacji poszczególnych obiektów, ale też ukazanie ich znaczenia w kontekście przestrzennym oraz odzwierciedlenie relacji pomiędzy nimi.

Proces przetworzenia danych z modelu źródłowego do modelu aplikacji zwie się modelowaniem kartograficznym. Postać modelu danych aplikacji zależy od jej założeń funkcjonalnych. Wśród nich naczelnym jest sposób prezentacji danych. Na to zagadnienie wpływają takie czynniki, jak specyfika urządzenia, rodzaj dostarczanej informacji, metoda przekazu, dynamika zmian prezentacji.

Istotne cechy prezentacji kartograficznych przystosowanych do potrzeb mobilnych systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych: egocentryzm, multimedialność, wieloskalowość, wielopostaciowość, kontekstowość, dynamiczność, interaktywność, uniwersalizm,  autoczytelność, spostrzegalność, optymalność.

Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram zjazdów niestacjonarnych

Tygodniowy rozkład zajęć:

PRACE DYPLOMOWE

Proponowane tematy prac inżynierskich 2019

Mapy wczoraj i dziś

Ankieta o mapach dla wszystkich użytkowników map