Znak Zakładu Kartografii

Projekt MARS

MARS - Opracowanie koncepcji i prototypu systemu symulacji procesu terratransformacji Marsa (MARS - Development of the concept and prototype of the simulation system of the Mars terraformation process)

Celem projektu MARS realizowanego jest opracowanie prototypu systemu symulacyjnego umożliwiającego planowanie terratransformacji Marsa. Kierownikiem projektu jest prof. Robert Olszewski. System stworzony w ramach projektu będzie służył do wariantowych analiz terratransformacji planety, m.in. poprzez rozważane w literaturze roztopienie czap lodowych, rozpylenie gazów cieplarnianych itp. Zaproponowane zostaną też metody wykorzystania wieloskalowych modeli rzeźby terenu fragmentów planety w celu wyboru terenów optymalnych dla różnych sposobów zagospodarowania np. wytyczania szlaków komunikacyjnych i wspomagania systemów lokalizacyjno-nawigacyjnych. Ponadto opracowany zostanie system klasyfikacyjny geomorfologicznych form rzeźby terenu (eolicznych i impaktowych) występujących na Marsie. System ten wykorzystuje metody uczenia maszynowego typu deep learning, wieloźródłowe dane i modele rzeźby terenu oraz pomiary planetarne realizowane przez łaziki marsjańskie Opportunity oraz Curiosity. Do realizacji złożonych obliczeń numerycznych wykorzystywane są wieloprocesorowe serwery i karty graficzne NVIDIA wchodzące w skład infrastruktury CENAGIS.

Badania realiozwane w ramach projektu prowadzone są wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskiem oraz Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, a także Wydziałem EiTI PW.

Skład zespołu badawczego:

  • Robert Olszewski, dr hab. inż., prof. uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii PW, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport
  • Mieczysław Muraszkiewicz, prof. dr hab. inż., Profesor zwyczajny, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Piotr Pałka, dr inż., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Dariusz Gotlib, dr hab. inż., prof. uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii PW, inżynieria lądowa i transport,  informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Agnieszka Wendland, dr inż., Wydział Geodezji i Kartografii PW, inżynieria lądowa i transport,
  • Magdalena Pilarska, mgr inż., Wydział Geodezji i Kartografii PW,  informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport
  • Kamil Choromański, mgr inż., Wydział Geodezji i Kartografii PW,  informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport