Dokumenty rekrutacyjne DRONY

_______________________________________________________________________

PRZYCZYTAJ UWAŻNIE CAŁY PONIŻSZY TEKST

W REKRUTACJI MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ JEDYNIE STUDENCI STUDIÓW INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH I STOPNIA (SEMESTRY IV-VII) ORAZ STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH STACJONARNYCH.

________________________________________________________________________

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznaj się z przewidzianymi działaniami w Projekcie:

kurs przygotowawczy dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie uprawnień do obsługi i wykorzystania bezzałogowych statków latających w pracach z zakresu inżynierii geoprzestrzennej.

Kurs (72h) obejmuje:

-          Kurs teoretyczny BVLOS, czyli NSTS-05 przygotowujący do państwowego egzaminu na pilota bezzałogowych statków powietrznych UAVO BVLOS (16 godzin)

-          Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego przygotowujący do państwowego egzaminu na pilota bezzałogowych statków powietrznych UAVO BVLOS (16 godzin).

-          Kurs praktyczny planowania i realizacji misji fotogrametrycznych (4 godziny)

-          E-kurs (samokształcenie) przetwarzania danych fotogrametrycznych UAV – platforma Moodle 36 godzin:

  • podstawy teoretyczne fotogrametrii,
  • technologie BSL (platformy, sensory, oprogramowanie),
  • przetwarzanie danych BSL,
  • przepisy prawa w zakresie wykorzystywania BSL w geodezji i kartografii oraz branżach pokrewnych,
  • przykłady przetwarzania bloku zdjęć z BSLw Pix4D/Metashape Agisoft,
  • ocena i weryfikacja przetwarzani danych BSL.

Przewidywana realizacja zajęć październik 2021-grudzień 2021 (zajęcia teoretyczne: zdalne bądź stacjonarnie w GG PW, zajęcia praktyczne: na terenie Centrum Olimpijskiego przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa).

Przed przystąpieniem do kursu Uczestnik jest zobowiązany do rejestracji operatora i uzupełnienia profilu pilota oraz ukończenia szkolenia on-line i zaliczenia testu on-line na kompetencje pilota A1/A3 na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl.

Pierwsze zajęcia teoretyczne dla pierwszej grupy odbędą się 23.10 i 24.10 (sobota i niedziela). Zajęcia będą trwały 8 h (+ przerwa).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Uczestnik może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów: koszt egzaminu na zakończenie kursu (50 zł) – jeżeli zdecyduje się na przystąpienie do egzaminu.

 

1. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji:

Po ukończeniu szkolenia z zakresu NSTS pilot uzyskuje certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” wydane przez wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego. Kurs będzie przygotowywał Uczestników do przystąpienia do egzaminu umożliwiającego zdobycie uprawnień do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej < 4 kg (NSTS-05).

Na wymienione powyżej zajęcia trzeba zarezerwować sobie we wskazanym powyżej okresie: około 1 weekendu na zajęcia teoretyczne oraz 20 h na zajęcia praktyczne z instruktorem w umówionych wcześniej godzinach, a także na e-kurs.

Terminy zajęć nie będą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

Harmonogram zajęć dla wszystkich grup będzie wysyłany do uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś rozpiski zajęć minimum tydzień przed planowanym działaniem.

W przypadku nieobecności na zajęciach, za zgodą Kierownika Projektu, można odrabiać zajęcia w ustalonych z Instruktorem terminie.

__________________________________________________________________________________

 

REKRUTACJA TRWA OD 12 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (godz. 8:00) DO 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (godz. 23:59). Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 20.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_v2 (pdf, 384,74 kB)

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/6yQa7Y2NCs

Dokumenty rekrutacyjne do IV edycji projektu:

1. Oświadczenie uczestnika projektu

___

2. Deklaracja uczestnika projektu

___

Wypełnione dokumenty należy wydrukować i czytelnie podpisać w oznaczonych miejscach, a następnie załączyć do formularza zgłoszeniowego w formie plików .pdf o następujących nazwach:

41_NazwiskoImię_oświadczenie_NERW.pdf (przykład: 41_KowalskiJan_oświadczenie_NERW.pdf)

41_NazwiskoImię_deklaracja_NERW.pdf (przykład: 41_KowalskiJan_deklaracja_NERW.pdf)

W odpowiedzi na wypełniony formularz potencjalny uczestnik otrzyma linki do testu, który należy bez zbędnej zwłoki wypełnić. Wynik z testów może mieć wpływ na wynik rekrutacji (zgodnie z regulaminem).

______________________________________________________

Miejsc w I edycji (październik-grudzień 2021): 20 miejsc (9 grupy GIK, 9 grupy GP, 2 grupy GI).

W przypadku braku zgłoszeń z danego kierunku studiów, miejsca będą przesuwane dla zgłoszeń z innych kierunków studiów.

Osoba kontaktowa: magdalena.pilarska@pw.edu.pl