Znak Zakładu Kartografii

Modelowanie kartograficzne w kontekście technologicznym

Proces przetworzenia danych z modelu źródłowego do modelu aplikacji zwie się modelowaniem kartograficznym. Postać modelu danych aplikacji zależy od jej założeń funkcjonalnych. Wśród nich naczelnym jest sposób prezentacji danych. Na to zagadnienie wpływają takie czynniki, jak specyfika urządzenia, rodzaj dostarczanej informacji, metoda przekazu, dynamika zmian prezentacji.

Geoinformatyka to dyscyplina nauki i dziedzina inżynierii, w której przenikają się kompetencje geodetów, kartografów, fotogrametrów oraz informatyków: programistów lub specjalistów od baz danych. Z użyciem dostępnych narzędzi wypracowują metodykę przetwarzania, bądź analizowania danych przestrzennych, a gdy trzeba, tworzą nowe narzędzia. Zakres zastosowań geoinformatyki jest bardzo szeroki. To zarówno wyrafinowane analizy przestrzenne, które z surowych danych wyłuskają strategiczną wiedzę o badanych zjawiskach, jak i poszukiwanie najlepszych metod projektowania aplikacji nawigacyjnych. Geoinformatyka znajduje zastosowania w przeróżnych branżach. Może być przydatna także w przemyśle rozrywkowym.

Dane przestrzenne opisują otaczający nas świat rzeczywisty za pośrednictwem pewnych modeli. Często są utożsamiane z pojęciem mapy. W zależności od przyjętego celu gromadzenia tych danych, planowanego sposobu wykorzystania, modele reprezentacji rzeczywistości mogą być rozmaite. Kartografowie tworzą modele rzeczywistości, w których precyzja reprezentacji obiektów, zarówno przestrzenna, jak i semantyczna jest tak dobrana, że pozwoli na zgodne z założeniami, efektywne wykorzystanie zbioru danych. Modele mogą więc mieć różny poziom szczegółowości, stopień skomplikowania, przede wszystkim jednak dane muszą być jednoznacznie osadzone w przestrzeni. […]

Proces przetworzenia danych z modelu źródłowego do modelu aplikacji zwie się modelowaniem kartograficznym. Postać modelu danych aplikacji zależy od jej założeń funkcjonalnych. Wśród nich naczelnym jest sposób prezentacji danych. Na to zagadnienie wpływają takie czynniki, jak specyfika urządzenia, rodzaj dostarczanej informacji, metoda przekazu, dynamika zmian prezentacji. […]

Czerpiąc z tego samego źródła danych, zależnie od sposobu modelowania kartograficznego można osiągnąć różne rodzaje prezentacje miasta: 2D, 2.5D, 3D. Wdrożenie każdego z nich jest możliwe, ale projektując aplikację trzeba rozpatrzyć zarówno możliwości, jak i ograniczenia technologiczne związane z danym sposobem prezentacji. Model aplikacyjny dedykowany prezentacji 2D jest najmniej kosztowny i w większości przypadków zapewni odpowiednią reprezentację. Chcąc jednak wykreować silne poczucie więzi gracza z przestrzenią, w której toczy się gra, najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie modelu miasta 3D do prezentacji w Rozszerzonej Rzeczywistości.

Źródło: Gnat Miłosz, Leszek Katarzyna, Olszewski Robert: The use of geoinformation technology, augmented reality and gamification in the urban modeling process, Computational Science and Its Applications – ICCSA 2016, Springer, 2016, ISBN 978-3-319-42108-7, s. 484-496

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Oct 14 2019 15:41:34
Module start 'content'
Timing: Oct 14 2019 15:41:34
Module end 'content'
Warning: eZSiteAccess::saNameByLanguage Oct 14 2019 15:41:34
Tried to find siteaccess based on 'pol-PL' but 'pol' is not a valid RelatedSiteAccessList[]
Warning: eZTemplate Oct 14 2019 15:41:34
Operator 'cookie_warning' is not registered
Notice: PHP: E_NOTICE Oct 14 2019 15:41:34
Only variables should be assigned by reference in /www/gik/www/extension/wrap_operator/autoloads/WrapOperator.php on line 130
Warning: eZTemplate:ezimage Oct 14 2019 15:41:34
Image 'baner_dzial_65.jpg' does not exist in any design
Warning: eZTemplate:ezimage Oct 14 2019 15:41:34
Tried files: design/zk/images/baner_dzial_65.jpg, design/pwmain2016/images/baner_dzial_65.jpg, extension/oplightbox2/design/ezflow/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezflow/design/ezflow/images/baner_dzial_65.jpg, extension/eztags/design/ezwebin/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezautosave/design/ezwebin/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezwebin/design/ezwebin/images/baner_dzial_65.jpg, design/base/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezmultiupload/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezjscore/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezodf/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/bcgooglesitemaps/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/eztags/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezautosave/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezgmaplocation/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezflow/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezie/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezoe/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, extension/ezwt/design/standard/images/baner_dzial_65.jpg, design/standard/images/baner_dzial_65.jpg
Notice: PHP: E_NOTICE Oct 14 2019 15:41:34
Only variables should be assigned by reference in /www/gik/www/extension/wrap_operator/autoloads/WrapOperator.php on line 79
Debug: page data Oct 14 2019 15:41:34
65
Timing: Oct 14 2019 15:41:34
Script end

Main resources:

Total runtime0.0435 sec
Peak memory usage4,096.0000 KB
Database Queries19

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.00740.0012 971.7734235.1797
Module end 'content' 0.00870.0347 1,206.9531524.7500
Script end 0.0434  1,731.7031 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.00143.1557290.0000
Check MTime0.00061.4327290.0000
Mysql Total
Database connection0.00255.730810.0025
Mysqli_queries0.024656.6260190.0013
Looping result0.00040.9762170.0000
Template Total0.035381.220.0177
Template load0.00051.203320.0003
Template processing0.034880.027220.0174
Template load and register function0.00000.045510.0000
Override
Cache load0.00040.885660.0001
General
dbfile0.00143.2901260.0001
String conversion0.00000.007110.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Time used to render debug report: 0.0001 secs