Znak Zakładu Kartografii

Department of Cartography

Faculty of Geodesy and Cartography

ZK banner

O mapach i kartografii

Obiektowa organizacja mapy mentalnej oznacza, że człowiek postrzega rzeczywistość przestrzenną wyróżniając interesujące go kategorie obiektów i zjawisk, dokonując ich selekcji oraz abstrakcji cech.

Modele baz danych czyli zbiory zasad, według których dane są definiowane, organizowane, przetwarzane i aktualizowane, zasad właściwych wybranemu systemowi zarządzania bazą danych, podobnie jak modele wiedzy pozostają elementami zewnętrznymi w stosunku do modeli systemów informatycznych i są od nich całkowicie niezależne.

The aim of cartographic modelling is not only to properly convey the location of specific objects but also reflectance of their meaning in a spatial context as well as recording and analysing the relationships between those objects.

Proces przetworzenia danych z modelu źródłowego do modelu aplikacji zwie się modelowaniem kartograficznym. Postać modelu danych aplikacji zależy od jej założeń funkcjonalnych. Wśród nich naczelnym jest sposób prezentacji danych. Na to zagadnienie wpływają takie czynniki, jak specyfika urządzenia, rodzaj dostarczanej informacji, metoda przekazu, dynamika zmian prezentacji.

Istotne cechy prezentacji kartograficznych przystosowanych do potrzeb mobilnych systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych: egocentryzm, multimedialność, wieloskalowość, wielopostaciowość, kontekstowość, dynamiczność, interaktywność, uniwersalizm,  autoczytelność, spostrzegalność, optymalność.

Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych

Tygodniowy rozkład zajęć:

DYPLOMY

Proponowane tematy prac dyplomowych

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Apr 18 2019 22:44:16
Module start 'content'
Timing: Apr 18 2019 22:44:16
Module end 'content'
Warning: eZTemplate Apr 18 2019 22:44:16
Operator 'cookie_warning' is not registered
Timing: Apr 18 2019 22:44:16
Script end

Main resources:

Total runtime0.0088 sec
Peak memory usage2,048.0000 KB

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.00660.0010 958.4844241.6563
Module end 'content' 0.00770.0011 1,200.140655.8594
Script end 0.0087  1,256.0000 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.00089.5449230.0000
Check MTime0.00044.0058230.0000
Mysql Total
Database connection0.003438.621910.0034
Template Total0.001718.820.0008
Template load0.00044.472520.0002
Template processing0.001314.253520.0006
Override
Cache load0.00022.825220.0001
General
String conversion0.00000.035310.0000
dbfile0.00011.167080.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Time used to render debug report: 0.0001 secs