Znak Zakładu Kartografii

PhD students

PhD students

Degree Name and surname Title of the dissertation Phone number
MSc Bartłomiej Bielawski (e-mail) Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym. 22 2345590
MSc Miłosz Gnat (e-mail) Analiza wpływu modelu danych na możliwości kartograficznej prezentacji wnętrza budynku w aplikacjach nawigacyjnych. 22 2346043
MSc Arkadiusz Kołodziej (e-mail) Metodyka zarządzania informacją przestrzenną o obiektach dziedzictwa kulturowego uwzględniająca partycypację społeczną. 22 2345590
MSc Michał Kukułka (e-mail) Koncepcja kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych. 22 2346043
MSc Kamil Latuszek (e-mail)   22 2347690
MSc Katarzyna Leszek (e-mail)   22 2347690
MSc Jacek Marciniak (e-mail) Wykorzystanie kartograficznych modeli wnętrz budynków do podniesienia jakości procesu nawigacji 22 2346043
MSc Michał Wyszomirski (e-mail) Integracja BIM i GIS